Przejdź do treści

Ekoelektrociepłownia

ul. Ernsta Petersona 22
85-825 Bydgoszcz


Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy, to elektrociepłownia, gdzie z odpadów wytwarza się energię. Właśnie takie zakłady przyczyniają się do mniejszego zużycia paliw kopalnych w Polsce, wykorzystując odpady jako wartościowy surowiec energetyczny. ProNatura, to spalarnia ekologiczna, a wytwarzana ilość energii może zapewnić ciepłą wodę, ogrzewanie i prąd elektryczny dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Bydgoszczy. Ten obiekt Szlaku TeH2O przybliża bogatą historię gospodarki komunalnej w Bydgoszczy na przestrzeni dziejów.

Skip to content