Przejdź do treści

Promocja szlaku

Przyjęliśmy perspektywę 3E – skupiamy tych, którzy dążą wokół do doznań związanych z edukacją, rozrywką i oczarowaniem (ang. education, entertainment, enchantment).

Kierujemy naszą propozycję do wszystkich, chcących się czegoś nowego dowiedzieć, a przy tym dobrze się bawić, chcących również, żeby ich oczarować – dostarczyć wyjątkowych, zachwycających doznań.

Stajemy w opozycji do turystyki typu 3S (ang. sand, sun, sea), w której odbiorcy oczekują wylegiwania się w słońcu na piasku w towarzystwie szumu fal.

Lato 2015 r. – to oficjalne otwarcie Szlaku TeH2O w Bydgoszczy, zrywanie plomb industrialu i uchylenie nowej perspektywy turystycznej w Bydgoszczy:
T jak technika,
H jak historia,
O jak 2 razy opowieść.

Zobacz przygotowane materiały:
Mapa (PDF, 3 MB)
Ulotki (PDF, 6 MB)
Księga obiektów

Skip to content